Gästhamnen Läge: 59°17,19 N 18°55,0 E

KSSS Hamnar i Sandhamn
KSSS (Kungliga Svenska Segel Sällskapet) ansvarar för samtliga hamnar i Sandhamn under namnet Sandhamn Gästhamnar. Hamnen består av två pontonbryggor och mellanliggande fasta bryggor, stora bryggan framför Seglarhotellet i Sandhamn samt Öster och Väster-hamnarna.

Gästplatser
På Sandhamnssidan finns plats för ca 350 gästande båtar, och på intilliggande Lökholmen finns plats för ytterligare ca 150. Tillfällig förtöjning får ske vid norra delen av den L-formade pontonbryggan. Reserverade platser är markerade med skyltar.

Lökholmen
Passbåten tar er över från Sandhamn till det lite lugnare Lökholmen. Här finns plats för ca 150 gästande båtar. I anslutning till hamnen finns duschar och toaletter. Längst in innanför Trollharan ligger KSSS klubbhus Trollgården där möjlighet att hyra rum finns för KSSS medlemmar.

Förtöjning
I hamnbassängen nedanför Seglarhotellet förtöjer man med hjälp av mooringlinor som är fästa vid bryggorna. Linan går därifrån ner till botten där den fäster vid en kätting. Det blir alltså som ett fast installerat ankare. Tillfällig förtöjning kan ske vid de L-formade pontonbryggorna längst ut i bassängen sker längs bryggan. ANKRING FÖRBJUDEN. För förtöjning vid bryggorna öster om sjömacken var vänlig kontakta hamnvakt.

Insegling
Till Sandhamn seglar du från den fyrbelysta leden norr om Sandön. Grundgående båtar kan även välja den av KSSS märkta leden mellan Telegrafholmen och Lökholmen.

I gästhamnen kan du hitta följande:
Diesel, eluttag, WC, bensin, färskvatten, dusch, gasol, livs, bastu, kiosker och restauranger

Sjömack:
Shell Sjöstation erbjuder bensin, gasol, godis, glass samt alla nödvändiga tillbehör till båten.
Året runt finner man även en kontoautomat som gör det möjligt att tanka bensin och diesel när sjöstationen är obemannad.


• Hamnkapten Sandhamn: 070-213 20 68
• Hamnkontoret Sandhamn: 08-571 532 85
• Hamnmästare Lökholmen: 070-213 20 66
• Hemsida: www.ksss.se
• Telefon Sjömacken: 08-571 532 42

© 2009-2019 Destination Sandhamn