Om Sandhamn

Inte alla vet att namnet på ön som i folkmun kallas Sandhamn egentligen är Sandön. Sandhamn är hamnen på öns norra del där hotellen, restaurangerna och affärerna ligger.

Trots sitt läge längst ut i det yttersta havsbandet är Sandön en levande ö året om. Idag är ett drygt hundratal människor bofasta på ön. Här finns förutom hotell och restauranger även serviceföretag och lotsverksamhet.
En av de största arbetsgivarna idag är faktiskt Polisen som har förlagt en
del av sitt kontaktcenter till Sandhamn.

Dessutom finns en rad olika organisationer och föreningar som verkar för att servicen på ön ska fungera för både boende och besökare, alla tider på året.

© 2009-2019 Destination Sandhamn