Sandhamns Ekonomiska Företagareförening

Sandhamns Ekonomiska Företagareförening

Enligt registreringen av föreningen 1985-11-11 och föreningens stadgar är föreningens ändamål: "att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bl.a. tillhandahålla servicetjänster samt teckna inköpsavtal och tjänsteavtal att utnyttjas av medlemmarna, i frågor av allmän gemensam natur företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer samt löpande arbeta för utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande medlemmarna emellan samt engagera föreningen i marknadssamverkan som gagnar medlemsföretagens utveckling."

Kontakt: peter.odling@gmail.com
Adress: Box 184, 130 39 Sandhamn

© 2009-2019 Destination Sandhamn