Sandhamns intresseförening

Sandhamnsområdets intresseförening bildades 1978 och arbetar aktivt för de krav och önskemål som den bofasta befolkningen på Sandön och närliggande öar har.

I intresseföreningen kan man endast bli medlem om man är mantalsskriven och bofast inom föreningens verksamhetsområde.

Stödja föreningen ekonomiskt eller med annat, som t.ex. kunskap och kompetens, kan alla göra.

• Intresseföreningen är med i SIKO, Skärgårdens intresseföreningars Kontaktorganisation, den länstäckande organisationen för skärgårdsföreningar och som i sin tur är med i den rikstäckande föreningen SRF, Skärgårdarnas Riksförbund.

• Intresseföreningen sitter med i Värmdö kommunala skärgårdsråd och även i det Interkommunala skärgårdsrådet.

• Intresseföreningen är remissinstans till både kommun, länsstyrelse och landsting.

Det är viktigt att så många bofasta som möjligt är medlemmar i föreningen. Då stödjer du Intresseföreningens arbete som är för den gemensamma framtiden på ön och i skärgården. Det finns massor med frågor att ta tag i.

Har du frågor och/eller förlag på vad föreningen kan arbeta med eller om du är intresserad av att delta i föreningsarbetet hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Nuvarande styrelse:
Ordförande: Caroline Wedberg
Ledamöter: Rose-Marie Lundin, Catharina Almlöf, Ulf Larsson, Björn Westerlund, Lars-Erik Sundkvist

• E-post: caroline@sandhamnssjoservice.se
• Adress: Box 114, 130 39 Sandhamn

© 2009-2019 Destination Sandhamn